Catalogue vòi phun

thiết bị vòi phun tạo hiệu ứng cột nước hình cây thông

thiết bị vòi phun tạo hiệu ứng cột nước hình sin, vương miệng, mũi thuyền

thiết bị vòi phun tạo hiệu ứng cột nước bọt khí cây thông

thiết bị vòi phun tạo hiệu ứng cột nước trộn khí và vòng Ring Fountains

thiết bị vòi phun tạo hiệu ứng cột nước vòi rồng

thiết bị vòi phun tạo hiệu ứng cột nước hình tia nước rẻ quạt

thiết bị vòi phun tạo hiệu ứng phun múa quay tròn tự động

 

vòi phun tạo hiệu ứng phun múa tia nước quay tròn

 

vòi phun tạo hiệu ứng hình đài nước

vòi phun tạo hiệu ứng hình quả chuông nước

vòi phun tạo hiệu ứng hình bông hoa nước

thiết bị vòi phun tạo hiệu ứng hình hoa 6 cánh nước

vòi phun tạo hiệu ứng vòi rồng

bộ vòi phun 6 vòi rồng ra nhiều hướng

thiết bị vòi phun đài hoa nước đa tầng

vòi phun cột nước sủi bọt trắng

vòi phun tạo hiệu ứng đài hoa nước 3 tầng

vòi phun hình cột nước dày nặng hạt hình quạt

 

 

Catalogue thiết bị vòi phun: giới thiệu các thiết bị vòi phun tạo hình nghệ thuật như hình cây thông, vòi rồng, tia nước rẽ quạt, hình chuông, hình đài nước và các hiệu ứng hình hoa sáu cánh, phun múa tia nước xoay tròn, ... với độ cao và kích thước theo yêu cầu khách hàng hoạc ý tưởng thiết kế.