VÒI PHUN UNIVERSAL IMPACT

VÒI PHUN UNIVERSAL IMPACT 

Vòi phun Universal Impact được Toro làm từ chất liệu bền vững, quay phun nước là phương tiện tưới lý tưởng cho các khu vực bãi cỏ lớn. Ít trở ngại trong việc tắc nghẽn từ bề mặt hoặc dòng nước. Thiết bị tưới Universal Impact của Toro là một thay thế tuyệt vời cho vòi phun nước cũ của bạn với khoảng cách phun 25-45 mét và có thể điều chỉnh mô hình phun vòng cung hoặc đầy đủ.

Vòi phun Universal Impact có các tính năng: 

  • Chất liệu bền vững, quay phun nước là phương tiện tưới lý tưởng cho các khu vực bãi cỏ lớn.
  • Ít trở ngại trong việc tắc nghẽn từ bề mặt hoặc dòng nước.
  • Vòi phun Universal Impact của Toro là một thay thế tuyệt vời cho vòi phun nước cũ của bạn
  • Khoảng cách phun 25-45 mét
  • Có thể điều chỉnh mô hình phun vòng cung hoặc đầy đủ.
  • Dòng chảy giá 1,5-7,5 gpm.

THIẾT BỊ TƯỚI - VÒI PHUN UNIVERSAL IMPACT