CO SBE 050 – 075

 CO SBE 050 – 075

Co SBE 050 - 075 là một trong những thiết bị tưới chuyên dùng cho việc kết nối giữa đầu phun Pop–up với ống mềm SPX và đai khởi thủy.  Dễ dàng xoắn vào, không keo hoặc kẹp. Chịu áp lực tới 5 bar.

 

Các loại:

SBE – 050: ½” (D21)
SBE – 075: ¾” (D27)

Co SBE 050 -075 - thiet bi tuoi