ĐAI KHỞI THỦY HDPE

 ĐAI KHỞI THỦY HDPE

Đai khởi thủy là phụ kiện để lấy nước trên đường ống đang được vận hành.

Mã Sản Phẩm
( ĐKT)
Đường kính
(D/mm)
Chiều dài
(L/mm)
Trọng lượng
( kg/pc)
ĐKT 40 40 x ½” 26 0.13
ĐKT 40 40 x ¾” 26 0.15
ĐKT63 63 x ½” 40 0.24
ĐKT63 63 x ¾” 38 0.24
ĐKT63 63 x 1.1/4” 40 0.26
ĐKT 90 90 x 1.1/4” 53 0.46
ĐKT 90 90 x 2” 56
0.49

 

đai khởi thủy - phụ kiện hdpe