THIẾT BỊ ĐAI KHỞI THỦY

THIẾT BỊ ĐAI KHỞI THỦY

Đai khởi thủy là phụ kiện để lấy nước trong đường ống đang vận hành. Đai khởi thủy là phụ kiện HDPE nhập khẩu Malaysia.