THIẾT BỊ CÔN THU

THIẾT BỊ CÔN THU

Thiết bị Côn thu là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu. Phụ kiện được sản xuất tại Ma;laysia  mang thương hiệu FISH.