THIẾT BỊ NÚT BÍT

THIẾT BỊ NÚT BÍT

Thiết bị nút bít là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu về và cung cấp. Thiết bị được sản xuất tại Malaysia với thương hiệu FISH.