PHUN NƯỚC NGHỆ THUẬT QUẢNG TRƯỜNG BÁC HỒ - GIA LAI

Được khởi công từ năm 2010 và hoàn thành vào cuối năm 2012, quảng trường Đại đoàn kết toạ lạc tại thành phố Pleiku đã đi vào hoạt động hơn 1 năm. Đây là công trình quan trọng, có ý nghĩa hết sức to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai đối với Đảng, Chính phủ và đặc biệt là chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

phun nuoc nghe thuat quang truong bac ho gia lai 1

Phun nước nghệ thuật Quảng Trường Bác Hồ - Gia Lai

phun nuoc nghe thuat quang truong bac ho gia lai 2

phun nuoc nghe thuat quang truong bac ho gia lai 10