CÁC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NĂM 2004

Thời gian Tên công trình Tỉnh/TP Số hợp đồng Chủ đầu tư
04/09 Cung cấp & lắp đặt HTPN tại Đài Tưởng Niệm Liệt Sỹ TP.Vũng Tàu BÀ RỊA VŨNG TÀU 70/HĐKT/LVCX Cty Lâm Viên - Cây Xanh TP. Vũng Tàu
10/09 Cung cấp & lắp đặt HTPN tại Khuôn viên trụ sở UBND Tỉnh Long An LONG AN 04/04/LHM- PH Cty Xây Dựng Phú Hữu
18/11 Cung cấp & lắp đặt HTPN tại Quảng trường đón tiếp - Vườn Hoa TP.Đà Lạt LÂM ĐỒNG 05/04/LHM- QLCTĐTĐL Cty Quản lý Công trình Đô thị Đà Lạt
18/11 Cung cấp & lắp đặt HTPN tại Mương suối hở - Vườn hoa TP.Đà Lạt LÂM ĐỒNG 06/04/LHM- QLCTĐTĐL Cty Quản lý Công trình Đô thị Đà Lạt
18/11 Cung cấp & lắp đặt HTPN tại Trường CĐSP Nghệ An NGHỆ AN 02HĐ-KT Trường CĐSP Nghệ An
22/11 Cung cấp & lắp đặt HTTTĐ tại Vườn hoa Đà Lạt LÂM ĐỒNG 07/04/LHM- QLCTĐTĐL Cty Quản lý Công trình Đô thị Đà Lạt
07/12 Cung cấp & lắp đặt HTPN tại Công ty Lương thực Long An LONG AN 08/04/LHM-CKNNLA XN Xây lắp Cơ khí Nông nghiệp Long An
30/12 Cung cấp & lắp đặt HTPN tại Công viên Lãnh Binh Thăng - Q11 TP.HCM 45/04/LHM- BQLDADTXDQ11 BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Q11