CÁC CÔNG TRÌNH THEO MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA

Thời gian Tên công trình Tỉnh/TP Số hợp đồng Chủ đầu tư
Năm 2010
20/03 HTTTĐ tại dải phân cách đường 30/4 TP.Mỹ Tho TIỀN GIANG Theo mô hình xã hội hóa Cty TNHH Nước Nghệ Thuật Liên Hoàn Mỹ
10/09 HTTTĐ tại dải phân cách quốc lộ 60 (đoạn đi qua TP.Mỹ Tho) TIỀN GIANG Theo mô hình xã hội hóa Cty TNHH Nước Nghệ Thuật Liên Hoàn Mỹ