VAN LẤY NƯỚC NHANH

 VAN LẤY NƯỚC NHANH

Tính năng:
Được cấu tạo bằng chất liệu Brass (Đồng thau) chống ăn mòn và ngăn chặn rò rỉ.
Phạm vi hoạt động:
Lưu lượng: Từ 2.27 đến 28.38 m3/h
Áp suất: Từ 1 bar đến 9 bar.
Kích thước:
Cao: 13.5cm

van lấy nước nhaanh - thiết bị tưới