THIẾT BỊ VÒI PHUN JUMPING JET

 

Thiết bị vòi phun Jumping Jet là thiết bị phun nước - nhạc nước do Liên Hoàn Mỹ sản xuất. Vòi phun nước Jumping jet tạo hình tia nước cực đẹp.

Read more...

THIẾT BỊ VÒI PHUN AERATION JET

 

Thiết bị vòi phun Aeration Jet là thiết bị phun nước - nhạc nước do Liên Hoàn Mỹ sản xuất, Vòi phun có khả năng tạo hiệu ứng vòi rồng. Vòi phun Aeration Jet được gắn với khớp mềm Directionl Swivel Joints.

Read more...

THIẾT BỊ VÒI PHUN SPHERE AND HEMISPHERE

Vòi phun nước Sphere and Hemisphere hay còn gọi là vòi phun hình quả cầu nước là thiết bị phun nước nhạc nước tạo hiệu ứng đài nước phun hình quả cầu lửa do Liên Hoàn Mỹ sản xuất.

Read more...

THIẾT BỊ VÒI PHUN CASCADE FOUNTAIN

Thiết bị vòi phun Cascade Foutain (LHM.CF) là thiết bị phun nước - nhạc nước do Liên Hoàn Mỹ sản xuất. Vòi phun Cascade Foutain có khả năng tạo hiệu ứng 7 tia, hướng phun cao, phun xa tạo thành hình tròn.

Read more...

THIẾT BỊ VÒI PHUN COLUMN HEAD

 Thiết bị vòi phun nước Water Column Head là thiết bị phun nước nghệ thuật do Liên Hoàn Mỹ sản xuất, Thiết bị tạo hiệu ứng hình cột nước dày và nặng hạt hình quạt. Vòi phun gắn với khớp mềm Directionl Swivel Joints.

Read more...

THIẾT BỊ VÒI PHUN WATER FLOWER FOUNTAIN

Vòi phun Water Flower Fountain là sự kết hợp giữa 6  Thiết bị vòi phun Fan Jet - Water Level Independent và một vòi phun Foam Jet - water level dependent khi phun tạo hình hoa nước 6 cánh đẹp lung linh.

Read more...

THIẾT BỊ VÒI PHUN SCULPTURE JET

Vòi phun nước Sculpture Jet là thiết bị phun nước nghệ thuật tạo hiệu ứng hình đài hoa nước ba tầng do Liên Hoàn Mỹ sản xuất. Thiết bị vòi phun này được gắn với khớp mềm Directionl Swivel Joints.

Read more...

THIẾT BỊ VÒI PHUN BELL JET (LHM.BJ 20*)

 VÒI PHUN BELL JET (LHM.BJ 20*)

Thiết bị vòi phun Bell Jet (LHM.BJ 20*) là thiết bị Phun nước - Nhạc nước do Liên Hoàn Mỹ sản xuất.Vòi phun tạo hiệu ứng hình quả chuông nước và có gắn với khớp mềm Directionl Swivel Joints.

Read more...

THIẾT BỊ VÒI PHUN COLUMNAR JET

 

Thiết bị vòi phun nước Columnar Jet là thiết bị phun nước nghệ thuật tạo hiệu ứng hình đài hoa nước ba tầng. Gắn với khớp mềm Directionl Swivel Joints.

Read more...

THIẾT BỊ VÒI PHUN MORNING GLORY – CALYX (LHM.MGC)

 

VÒI PHUN MORNING GLORY – CALYX (LHM.MGC)

Thiết bị vòi phun Morning Glory - Calyx (LHM.MGC) là thiết bị Phun nước - Nhạc nước do Liên Hoàn Mỹ sản xuất với vòi phun có khả năng tạo hiệu ứng hình đài nước và có gắn với khớp mềm Directionl Swivel Joints.

Read more...