THIẾT BỊ ĐAI KHỞI THỦY

Đai khởi thủy là phụ kiện để lấy nước trong đường ống đang vận hành. Đai khởi thủy là phụ kiện HDPE nhập khẩu Malaysia.

Read more...

THIẾT BỊ NÚT BÍT

Thiết bị nút bít là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu về và cung cấp. Thiết bị được sản xuất tại Malaysia với thương hiệu FISH.

Read more...

THIẾT BỊ NỐI THẲNG

Thiết bị Nối thẳng là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu. Phụ kiện được sản xuất tại Malaysia mang thương hiệu FISH.

Read more...

THIẾT BỊ TÊ REN TRONG

Thiết bị TÊ ren trong là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu từ Malaysia với thương hiệu FISH.

Read more...

NỐI VẶN REN NGOÀI

Thiết bị Nối vặn ren ngoài là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu với thương hiệu FISH đến từ Malaysia.

Read more...

THIẾT BỊ TÊ REN NGOÀI

Thiết bị Tê ren ngoài là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu từ Malaysia với thương hiệu FISH.

Read more...

NỐI VẶN REN TRONG

Thiết bị Nối vặn ren trong là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu cung cấp và ứng dụng vào các công trình tưới tự động, ....

Read more...

THIẾT BỊ TÊ THU

Thiết bị Tê Thu là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu từ Malaysia với thương hiệu nổi tiếng FISH.

Read more...

THIẾT BỊ CÔN THU

Thiết bị Côn thu là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu. Phụ kiện được sản xuất tại Ma;laysia  mang thương hiệu FISH.

Read more...

THIẾT BỊ TÊ ĐỀU

Thiết bị Tê đều là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu từ Malaysia với thương hiệu nổi tiếng FISH.

Read more...